Interakcje doustnych leków przeciwzakrzepowych

Doustne antykoagulanty z grupy antagonistów witaminy K (acenokumarol, warfaryna) to jedne z podstawowych leków o działaniu przeciwzakrzepowym. W praktyce mają jednak ograniczone zastosowanie, ze względu na ryzyko powikłań krwotocznych oraz konieczność stałego monitorowania. Doustne antykoagulanty wchodzą w interakcje leków, prowadząc…