Cholesterol i jego oblicza.

1.Czym jest cholesterol i za co odpowiada? Cholesterol jest nie tylko ważnym składnikiem w naszym organizmie, ale i również odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biochemicznych zachodzących w naszym organizmie. Występuje on niemalże we wszystkich tkankach zwierzęcych. W organizmie człowieka…